Deutschland.no
  • Skolen som møtestedFlere kulturer under et tak
  • Veiledning av unge menneskerÅ lære i et familiær atmosfære
  • Fra grunnskole til artiumInternasjonal godkjent vitnemål
  • Den tyske barnehagenOptimal forberedelse allerede fra starten av

Den norsk-tyske bikulturelle skole i Oslo

Den norsk-tyske bikulturelle skole – DSO, grunnlagt i 1980, er en privat bikulturell skole med barnehage og aktivitetsskole, anerkjent både av Tyskland og Norge. Skolen driftes av Den Tyske Skoleforening i Norge. DSO forbereder skoleungdommene på en felles, bikulturell fremtid, og både norsk og tysk kultur følger dem på veien.

DSO forstår seg selv som et fellesskap der elever, lærere og foreldre/foresatte samarbeider tett.
Åpenhet overfor både norsk og tysk kultur danner grunnlaget for at elevene i en atmosfære av tillitsfullt samvær skal lære å forstå seg selv og hverandre, med alt det innebærer av likheter og ulikheter. De skal lære seg til å begripe innhold og dermed oppnå kompetanse for livslang læring.
 
Det å holde fast ved lange tradisjoner og viktige verdier hører til vår skoles selvforståelse, men i like høy grad ønsker vi å være åpne overfor de utfordringer som samfunnsutviklingen fører med seg, også når det gjelder skolen.

Direkte til den norsk-tyske bikulturelle skole

Rektor

Ursula Hohenstein

Arrangementer

Det er foreløpig ikke noe arrangement.

Om oss

Vårt pedagogiske oppdrag

Samarbeid mellom barnehagen, skolen og Aktivitetsskolen
DSO tilbyr en kontinuerlig læringsbiografi fra barnehagen til eksamen fra videregående skole. Alle avdelinger jobber tett sammen for å gi barna en problemfri overgang fra ett trinn til det neste. DSO ser det som sin oppgave å la alle elever få utvikle sine evner på et høyt utdannelsesnivå; samtidig skal det sikres at ingen elev må forlate DSO uten å ha klart eksamen.

Undervisningen er lagt opp slik at det til enhver tid er mulig å bytte fra DSO til en norsk skole.
Målsetningen med skolens utdannelse og oppdragelse er å utvikle flerspråklige, kosmopolitiske, handledyktige og ansvarsbevisste personligheter med viten, sosial kompetanse, kreativitet og empati.

Adresse

Den norsk-tyske bikulturelle skole
Sporveisgata 20
0354 Oslo
Hjemmeside