Deutschland.no
  • Stiftelsens arrangementer Diskusjonsgrupper og konferanser
  • Støtteprosjekter Stipendier til utvekslingsprogram og prosjekter
  • Willy-Brandt-prisenTil personer eller institusjoner

Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen

I år 2000 ble stiftelsen etablert, med ett sete i Oslo – som Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen – og ett sete i Berlin – som allmennyttig forening til fremme av Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen.

Stiftelsen har som formål å formidle gjensidig kunnskap om samfunnsliv, kultur og språk i begge land. Med formål å etablere varige kontakter og erfaringsutveksling, fremmer stiftelsen dialog mellom ulike grupper og utdanningsinstitusjoner, yngre krefter og innflytelsesrike samfunnsaktører i Norge og Tyskland.

For å fremme forståelse og samarbeid mellom Tyskland og Norge, organiserer stiftelsen også egne diskusjonsgrupper og konferanser. Den deler ut stipender til utvekslingsprogram og tilskudd til enkeltprosjekter, støtter elev- og studentutvekslinger og utveksling mellom ansatte i samfunnspolitisk engasjerte institusjoner. Willy-Brandt-stiftelsen deler hvert år ut Willy-Brandt-prisen til en tysk og en norsk person eller institusjon som har utmerket seg med sitt arbeid for å fremme de norsk-tyske forbindelsene.

Willy-Brandt-prisen
Willy-Brandt-prisen utdeles årlig til personer eller institusjoner som har vært spesielt viktige i utviklingen av de norsk-tyske forbindelsene. Prisen består av en byste av Willy Brandt, laget av den norske billedhuggeren N ils Aas, samt et diplom.

Støtteprosjekter
Tanken om et nært norsk-tysk samarbeid står sentralt blant kriteriene for å få støtte. Det er også viktig at det tilstrebes et langsiktig bilateralt samarbeid. Stiftelsen gir stipender til utvekslingsprogrammer og prosjekter innen utdanning og kultur, prosjekter med politisk og samfunnsmessig bærekraft, samt prosjekter som viser til bærekraftig energi/miljøutvikling. Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse i tillegg til en finansierings- og tidsplan. Søknadsfristene er årlig 1.mars og 1.september.

Stiftelsens arrangementer
Stiftelsen organiserer diskusjonsgrupper og konferanser som skal bidra til meningsutveksling innen samfunnspolitiske temaer som er viktige for Norge og Tyskland. Arrangementene omfatter blant annet forvaltning av naturressurser, miljøpolitikk, demografisk utvikling og problemstillinger innen økonomi, sosial- og sikkerhetspolitikk.

Direkte til Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen

Om Willy Brandt

Willy Brandt, Nobelsfredspris i Oslo, 1971. © dpa – Bildarchiv..

Willy Brandts navn er uløselig knyttet til fremme av demokrati og forståelse mellom nasjoner. Han overlevde nazistenes herredømme i Tyskland blant annet gjennom opphold i Norge og var norsk statsborger mellom årene 1940 og 1948. I Willy Brandts ånd ønsker Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen å bidra til videre utvikling av forholdet og bedre gjensidig forståelse mellom de to landene.

Arrangementer

Det er foreløpig ikke noe arrangement.

Om oss

Etter stiftelsens grunnleggelse, 2000: Prof. Egon Bahr, Thorvald Stoltenberg, Marit Arnstad, Franz Thönnes (f.v.).

I år 2000 ble stiftelsen etablert, med ett sete i Oslo – som Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen – og ett sete i Berlin – som allmennyttig forening til fremme av Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen.

Willy-Brandt-stiftelsens styre og råd, som er sammensatt av bl.a. representanter av bidragsyterne, fatter beslutninger om tildeling av støttemidler og drøfter stiftelsens aktiviteter og prosjekter. Styret består av tre norske og tre tyske medlemmer. Stiftelsens styreleder er Sverre Myrli, stortingsrepresentant, og Franz Thönnes, forbundsdagsrepresentant og tidligere parlamentarisk statssekretær. De ytterligere styremedlemmene er Ingjerd Schou, stortingsrepresentant og Stortingets visepresident, tidligere helseminister og sosialminister, Hans Olav Syversen, stortingsrepresentant, tidligere staatssekretær, Henry Tesch, tidligere delstatsminister for utdanning, vitenskap og kultur, og Gerd Walter, tidligere delstatsminister for inneriks- og Europasaker.

Rådet fungerer som styrets rådgivende utvalg. Det er satt sammen av representanter fra bidragsyterne, av representanter fra organisasjoner/institusjoner som har som formål å styrke norsk-tysk samarbeid, regjeringsrepresentanter og begge lands ambassadører.

Adresse i Tyskland

Verein zur Förderung der Norwegisch-Deutschen Willy-Brandt-Stiftung e.V.

c/o Königlich Norwegische Botschaft
Rauchstr. 1

D - 10787 Berlin

Homepage

Adresse i Norge

Norsk-Tysk Willy-Brandt-stiftelsen

ved Utenriksdepartmentet
Postboks 8114 Dep

0032 Oslo

Hjemmeside