Deutschland.no
  • Vårt husEt møtested for alle
  • Vår menighetEt levende hus
  • Våre tilstelninger Mangfold gir rikdom

Den tyskspråklige evangeliske menigheten i Norge

Den tyskspråklige evangeliske menigheten er økumenisk preget og den eneste tyskspråklige kristne menigheten i Norge. Våre gudstjenester blir holdt på tysk, og vi tilbyr et vidt spekter av åndelige, kulturelle og sosiale tilstelninger, som bringer mennesker sammen og gir dem «ein Stück Heimat».

Som menighet i utlandet føler vi et ansvar for de tyskspråklige menneskene i Norge. Vi møter alle med åpenhet, gjestfrihet og vil at de skal føle fellesskap. Vårt menighetshus er sentrum for møtene, og vi ønsker at alle som kommer hit skal føle seg velkomne, motta noe positivt og kunne delta aktivt.

Ved siden av våre gudstjenester, som normalt finner sted annen hver søndag og avsluttes med kirkekaffe, har vi regelmessig arrangementer for forskjellige aldersgrupper: «Vormittagstreff» (felles lunsj), «Teestube» treffpunkt for unge mennesker over 18 år, «Krabbelgruppe» baby-/småbarnsgruppe med mødre/fedre, film-, teater- og yogagruppe. Videre har vi som oftest en konfirmantgruppe, korprosjekter, barnebibeldager og menighetskvelder om forskjellige livs- og trostemaer.  Dessuten har vi forskjellige kulturarrangementer og sosiale tilbud i vårt hus, som f.eks. kurs, konserter, teaterforestillinger, markeder og fester. Det blir arrangert foredrag og diskusjoner om forskjellige temaer (f.eks. religion og naturvitenskap). Tilhørigheten til menigheten styrkes ved felles utflukter og weekendturer bl.a. til Nordmarkskapellet. De forskjellige interessegruppene i menigheten gir et variert tilbud. Sammenfattet: mangfold gir rikdom.

 Direkte til den tyskspråklige menigheten

Prest

 
Sebastian Wilhelm

Arrangementer

No events found
Sorry, there are no events matching your selection

Om oss

Et levende hus

Den tyskspråklige evangeliske menigheten i Norge, av mange kalt «Den tyske menighet», ble stiftet i 1909. Den har i dag ca. 610 medlemmer og mange andre mennesker som viser interesse for menigheten. Soknet består av hele Norge med sete og hovedarbeidssted i Oslo. Det fins også menighetsgrupper eller kontaktpersoner i følgende byer: Bergen, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Stavanger og Trondheim. Etter avtale reiser presten til disse byene for å holde gudstjeneste og delta på andre menighetstilstelninger.

Flesteparten av menighetens medlemmer og venner er tyske. Men også nordmenn, sveitsere, nederlendere og østerrikere finner veien til oss.  Mange har allerede bodd lenge i Norge, andre er her for bare noen måneder eller år.

Vi har nær kontakt til de tysk-norske institusjonene i Norge og er del av et godt samarbeidende nettverk. Presten underviser på den tyske skolen, og skolegudstjenestene finner sted i vårt menighetshus. Menigheten er medlem av «Norges Kristne Råd» og føler samhørighet med Den norske kirke.

Menigheten blir finansiert gjennom medlemsbidrag, gaver, kollekter og bidrag fra Den evangeliske kirken i Tyskland.  Dessuten mottar menigheten for alle registrerte medlemmer, som ikke samtidig tilhører Den norske statskirken eller en annen kirke i Norge, en sum for hvert medlem fra kommune og stat.  I tillegg leier vi ut menighetssalen til fester, konferanser eller kulturelle tilstelninger. Menigheten har også leieinntekter av syv dobbel- og enkeltrom.

Adresse

Den tyskspråklige evangeliske menigheten i Norge
Eilert Sundts gate 37
N-0259 Oslo
Tlf. 22441643
gemeinde@deutschegemeinde.net
Hjemmeside