Deutschland.no
  • Goethe-Institut NorwegenDolore magna aliquyam
  • Goethe-Institut NorwegenClita kasd gubergren
  • Goethe-Institut Norwegen Clita kasd gubergren

Goethe-Institut er en tysk statlig kulturinstitusjon som er å finne over hele verden. Vi fremmer kunnskap om tysk språk i utlandet og tar del i internasjonalt kulturelt samarbeid.

Vi formidler et nyansert bilde av Tyskland gjennom informasjon om tysk kultur, samfunnsliv og politikk. Med vårt nettverk av Goethe-institutter, Goethe-sentre, kulturforeninger, lesesaler og eksamens- og språkopplæringssentre tar vi vare på viktige sider av Tysklands kultur- og utdanningspolitikk. Dermed er vi også samarbeidspartner for offentlige og private kulturinstitusjoner, samt for tyske delstater, kommuner og næringsliv.

Grunnlaget for vårt arbeid er et mangefasettert og åpent samfunn og en levende tysk kultur. Vi er en selvstendig og politisk uavhengig tjenesteyter og partner for alle som beskjeftiger seg med Tyskland og tysk språk og kultur. I mer enn et halvt århundre har vi tatt de kulturpolitiske utfordringene som følger av globaliseringen, og anerkjent kulturelt mangfold som svært verdifullt.

Direkte til Goethe-Institut

Instituttledelse

Ulrich Ribbert

Tlf. 22 057 880
E-post

Arrangementer

ma. ti. on. to. fr. lø. sø.
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Om oss

En mer human verden gjennom forståelse

Goethe-Institut Norge organiserer og støtter et bredt spekter av kulturelle aktiviteter for alle som interesserer seg for Tyskland, eller som lærer eller underviser tysk:

  • Arrangementer presenterer moderne tysk litteratur i Norge.
  • Innovative prosjekter innenfor fotografi samt film, musikk, arkitektur, byplanlegging, kultur og urbane rom.
  • Språkkurs og eksamener samt workshops og seminarer for lærere i tysk som fremmedspråk (DaF).
  • Informasjon om aktuelle aspekter ved det kulturelle, sosiale og politiske livet i Tyskland: ved hjelp av vårt bibliotek i Oslo og digitalt med nettmagasinet Tyskland – Norge.

Våre lærere snakker tysk som morsmål og har utdanning som er relevant for våre kurs. Vi underviser på alle nivåer i henhold til Det felles europeiske rammeverket for språk. På vårt språkkurskontor hjelper vi deg hvis du ønsker å melde deg på et kurs i Oslo eller Tyskland, eller avlegge en av våre eksamener.

Adresse

Goethe-Institut
Grönland 16
0188 Oslo
Hjemmeside