Deutschland.no
  • Tysklands ambassade i Oslo
  • Tysklands ambassade i Oslo
  • Tysklands ambassade i Oslo

Tysklands ambassade i Oslo

De tyske utenriksstasjonene kan beskrives som Tysklands «øyne, ører og stemme» i utlandet. På basis av utenriksdepartementets direktiver representerer de den tyske staten, ivaretar dens interesser og beskytter dens borgere i vertslandet. Utenriksstasjonene forhandler med regjeringen i vertslandet og fremmer de politiske forbindelsene og det økonomiske, kulturelle og vitenskapelige samarbeidet.

Utenriksstasjonenes hovedoppgaver:

  • informere om saker av betydning for tyske myndigheter, både på forbundsstats- og delstatsnivå
  • yte bistand til tyske statsborgere i nød, forebygge krisesituasjoner samt utøve offisielle myndighets- og notarialoppgaver for tyskere som bor i utlandet
  • bistå tyske bedrifter i deres aktiviteter i vertslandet og bidra til å styrke den gjensidige handelen generelt
  • fremme kulturutveksling
  • informere vertslandets offentlighet om tysk utenrikspolitikk, om Tyskland i alminnelighet, tysk samfunn, språk og kultur
  • forberede, ledsage og følge opp høytstående besøk fra Tyskland

Direkte til ambassadens nettsider

Ambassadør

Dr. Thomas Götz

Arrangementer

Om oss

Den tyske ambassaden i Oslo representerer Forbundsrepublikken Tyskland i Norge. De diplomatiske forbindelsene mellom Tyskland og Norge står i fokus for ambassadens arbeid. Sentrale oppgaver er å styrke og utvide de tysk-norske relasjonene innen politikk, næringsliv, kultur og vitenskap. Samtidig tilbyr ambassaden tjenester for tyske statsborgere i Norge og bistår dem i nødsituasjoner.

Ambassadøren representerer Tysklands president i Norge og leder ambassadens arbeid. Konsulær avdeling tilbyr en rekke konsulære tjenester for tyske borgere og yter bistand i nødsituasjoner. Den politiske avdelingen informerer Tysklands regjering om utviklingen i Norge og formidler Tysklands politiske interesser i Norge. Det bilaterale samarbeidet i internasjonale fora spiller også en viktig rolle. Næringslivsavdelingen informerer om norsk næringsliv og interesserte tyske bedrifter kan henvende seg til denne avdelingen. Kultur- og presseavdelingen formidler innblikk i Tysklands rikholdige kulturliv og arbeider for å øke interessen for å lære tysk språk. Militærattachéstabens arbeidsområde er tysk-norsk samarbeid i forsvarspolitiske spørsmål.